Det finns ingen som tycker om dem. Jo, du vet om vem jag pratar om. Nämligen skadedjur. Jag hittade två sorter i min lägenhet. Sorgmyggor och spinnkvalster. För att bli av med dem börja jag odla hydroponisk eller som det också heter, i hydrokultur.