Pallkrage: 1

Pallkrage nr 1: sidolängd 0,8m, 9 rutor för kvävefixerande växter.