För några veckor sedan sådda jag 8 fröer av spetskål, huvudsallat och tsatsoi på odlingskuber. Efter tio dagar har de 8 fröer grott och blivit fröplantor. Jag omplanterade dem i pimpsten. Sedan satt jag dem i en låda och fyllde på med växtnäring.

Omplantering i pimpsten

Fröerna har grott. Det tog lite över en vecka. Jag tyckte att växterna inte var tillräcklig mogna efter en vecka för att omplanteras. Fröplantorna har också hunnit bli långa. Ett tecken på att de fick för lite ljus och för mycket värme. Jag hade dem i mitt nerlagda akvarium. Där finns ett lysrör som är optimerad för akvarier. Tydligen var förhållandena i akvariet inte tillräckligt bra. Därför flyttade jag mina plantor under Ikeas ”Växer” belysning. Där fick de stå tills det var dags för omplantering.

I Ikeas ”Växer”-systemet kommer plantorna i nätkorgar med pimpsten efter groning. Fröerna kommer först på en odlingskub i stenull tills de har grott och blivit tillräckligt stora. Jag sådde spetskål, tsatsoi och huvudsallat.

Omplanteringen i nätkorgar är lite krångligt. Pimpstenet är som små grusstenar. En del ramlade mellan nätkorgarnas håll. En bit papper eller en tidning som underlägg rekommenderas för att fånga upp grusstenarna.Påfyllning med växtnäring

Efter att växterna är omplanterade kommer de i en grå låda. Den lilla lådan rymmer 8 växter. I lådan finns en vattenståndsmätare som visar det minimala och det maximala vattenståndet. Jag fyllde på med växtnäring. Jag tog 6ml växtnäring ”Växer” till 2l vatten. Det är halva koncentrationen växtnäring än som angiven. Det behövdes inte mer växtnäring nu när växterna var små. Den lilla lådan rymmer ungefär 2l tills vattenståndsmätaren står vid ”max”. Vattenståndsmätaren får aldrig sjunka under ”min”. Efter tidigare försök tar det ungefär två veckor tills vattenståndsmätaren står vid ”min” efter första påfyllning. Då fyller jag på med växtnäring. Men denna gång och framöver tar jag 12ml växtnäring till 2l vatten.

I några veckor ska det vara dags att skörda. Jag återkommer.

Taggar:

Tack för att du tog dig tid - Simone!