Månad: mars 2019

2019-03-16

Jordtermometer

Jordtemperatur – när reder sig jorden

Just nu finns för mig bara en stor fråga: när reder sig jorden? Det finns inte väl definierade värden som gör det lätt att bestämma när det är dags att plantera. Dock är jordtemperaturen är viktig, möjligen lite viktigare än lufttemperaturen. >>